menu

Forensische (na)zorg

Met forensische zorg en 'nazorg ex-gedetineerden' ondersteunen wij cliënten bij hun terugkeer in de maatschappij. Wij werken als één van de ketenpartners binnen het Veiligheidshuis met de Persoonsgerichte aanpak (PGA). Met repressieve en preventieve interventies helpen we om hardnekkige patronen van overlast te doorbreken.

Forensische nazorg

Bij Altijd Iemand In De Buurt begeleiden onze cliënten altijd  vanuit vertrouwen en op maat. Cliënten zijn geen patiënten en onze begeleiders zijn zich daarvan bewust. Ze kijken verder dan de buitenkant, tonen oprecht interesse voor degenen met wie ze te maken hebben en het verhaal dat ze met zich meedragen. 

 

Wij motiveren en ondersteunen onze cliënten en we helpen om gezonde keuzes te maken. Dat stimuleert cliënten om meer controle terug te krijgen over hun leven. Hiermee helpen we ze bij de terugkeer in de maatschappij. Om de kans op terugval zoveel mogelijk te beperken betrekken we in de begeleiding ook de omgeving van de cliënt en werken we samen met betrokken ketenpartners. 

Dennis

Bij bekenden zag hij dat de hulp van AIIDB erg werd gewaardeerd en dat deze effectief was.

lees meer

UP