menu

Cliënttevredenheid

In het najaar van 2020 heeft Altijd Iemand In De Buurt een clienttevredenheidsonderzoek afgenomen.
 
De cliënten geven de totale begeleiding een 8,2!
Qua transparantheid scoren we een 8,7 wat natuurlijk erg mooi is aangezien dit één van de belangrijkste speerpunten van AIIDB is. 100% vindt dat hij/zij mee kan beslissen met de gegeven begeleiding.
Op het gebied van voldoende informatieverstrekking, vertrouwen in en deskundigheid van de begeleider antwoordt minimaal 93% met ja. 
 
Bijna iedere cliënt weet dat er een zorgplan is en 98% vindt dat het zorgplan naar wens wordt uitgevoerd. Op de vraag of de geboden begeleiding de goede aanpak is voor zijn/haar problemen antwoordt zelfs 100% met ja! 
 
Ruim 90% vindt dat ze door de begeleiding meer grip op hun problemen hebben gekregen en dat ze door de begeleiding voldoende vooruit zijn gegaan. Wat minder mensen vindt echter dat ze door de begeleiding beter om kunnen gaan met hun beperkingen, 81%. 
 
Op de vraag wat Altijd Iemand In De Buurt zou kunnen verbeteren, komen de volgende opmerkingen naar voren (allemaal één keer genoemd): 
  • Soms wat meer terugkoppeling geven; 
  • Soms wat meer tijd tijdens contactmomenten hebben; 
  • Minder vaak van personeel veranderen. 
 
Deze opmerkingen zijn binnen AIIDB besproken en er is gekeken hoe dit anders kan en moet.  Al met al een prachtig resultaat waar we erg trots op zijn! 
 
De waarderingen voor totale begeleiding in de afgelopen jaren:
 
2019 7,2
2018 8,1

 

Aanvullende diensten

Wij bieden als Altijd Iemand In De Buurt geen aanvullende diensten aan. Heeft u aanvullende diensten nodig dan helpen we u waar mogelijk om dat te regelen!

Wachttijden

Altijd Iemand In De Buurt heeft het principe dat er bij ons geen wachtlijsten zijn voor de ambulante zorg!

Onze cliënten hebben vaak op (zeer) korte termijn iemand in de buurt nodig en daar staan wij voor! Wij stemmen met de cliënt af wat nodig is en op welke termijn en doen er alles aan om zo snel mogelijk in contact te komen. 

Voor ons begeleid wonen trajecten zijn er uiteraard wel wachtlijsten maar die fluctueren enorm. Heb je interesse in een begeleid wonen? Laat het ons weten!

Eigen bijdrage

Als u begeleiding krijgt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dan betaalt u maandelijks een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand. Mocht u moeite hebben om deze eigen bijdrage te betalen, dan kunnen wij met u kijken of de betreffende gemeente een minimabeleid hanteert waardoor u mogelijk niet hoeft te betalen.

Ook kan soms de eigen bijdrage (deels) vergoed worden door de zorgverzekeraar of kan er een betalingsregeling getroffen worden met het CAK. Wij kijken zo nodig graag met u mee naar de mogelijkheden. 

Duurzaamheid

Bij Altijd Iemand In De Buurt vinden wij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen belangrijk. Ook als (relatief) kleine aanbieder maken we bewust keuzes en proberen we waar het kan voor duurzame oplossingen te kiezen. We hebben ons recent aangesloten bij klimaatplein.com. Dit platform informeert, inspireert en activeert bedrijven en instellingen om de CO2-voetafdruk te verkleinen.
 
Zo brengen we duurzaamheid nu al in de praktijk:
  • AIIDB werkt papierloos. In principe gaat ALLES papierloos. Er zijn soms uitzonderingen, bijvoorbeeld als een cliënt niet in staat is om elektronisch te communiceren of om een zorgplan te ondertekenen.
  • Bij de inkoop van apparatuur (ICT, telefonie etc.) letten we erop of het de producent van de apparatuur ook op een duurzame manier produceert. 
  • Onze locaties zijn bij voorkeur energie neutraal of tenminste zeer duurzaam en stimuleren onze cliënten tot energiezuinig gebruik. Op één van de kantoren ligt het dak nu alvol met zonnepanelen zodat we zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energie. 
  • Uitgangspunt is dat medewerkers zo dicht mogelijk bij hun werk wonen om reizen te minimaliseren. We reizen zoveel mogelijk reizen met de (elektrische) fiets of het openbaar vervoer. En wanneer er gebruik wordt gemaakt van de auto, dan stimuleren we elektrisch rijden. We stimuleren onze cliënten ook om duurzaam te reizen en bewegen.
  • Voor wat betreft eten en drinken gebruiken we zelf geen plastic materialen, gooien we zo weinig mogelijk weg en geven we een gezond en duurzaam voedingsadvies aan onze cliënten.
UP