menu

Cliënttevredenheid

In oktober 2023 heeft ons jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. 
 
Voor de totale begeleiding hebben de cliënten het cijfer 8,6 gegeven! 
 
97% van de cliënten heeft ingestemd met het opgestelde zorgplan en eveneens 97% vindt dat het zorgplan naar wens wordt uitgevoerd. Op de vraag of er meebeslist kan worden over de gegeven begeleiding antwoordt 97% instemmend. Daarnaast vindt 93% dat de aanpak van de begeleiding de juiste is.  
 
98% van de cliënten vindt zijn/haar begeleider voldoende te vertrouwen én deskundig. Op het gebied van open en transparantie scoort AIIDB een 8,9!  
 
Een paar opmerkingen die gegeven zijn over de begeleiding (dit was niet verplicht): 
 • "Blij met mijn begeleider, mijn complimenten voor haar. En wil haar voorlopig niet kwijt" 
 • "Begeleiding op deze manier is pas net gestart. Lastig dan al concreet te kunnen oordelen, algemene indruk is positief" 
 • "Ik ben heel tevreden over de begeleiding van Bas en ook Marieke die mij begeleid. " 
 • "Dit is een bemoeizorgtraject geweest waarbij ik niet inzicht in zorgplan en dergelijke heb gehad en kan daardoor ook geen goed antwoord geven op vragen. " 
 • "Mijn begeleider kan heel goed aanpassen aan de situatie waar ik op dat moment in zit. Ze heeft een groot inlevingsvermogen." 
 • "Begeleiding die gegeven wordt is goed professioneel en empathisch. " 
 • "ja, mijn begeleider is gewoon een topper en ik vind deze lijst echt onzin" 
 • "Ze is mij goed aan het helpen, om beter om te gaan met situatie die ik tegenkom". 
Altijd Iemand In De Buurt is erg trots op de resultaten en ziet het als een bekroning van hard werken, de cliënt op één zetten en bovenal het naleven van onze missie en visie.  
 
De waarderingen voor totale begeleiding in de afgelopen jaren: 
 
2022 9,0
2021 8,7
2020 8,2
2019 7,2
2018 8,1

 

Ketenpartnerstevredenheid

Aan ons jaarlijkse ketenpartnerstevredenheidsonderzoek hebben in oktober 2023 30 ketenpartners deelgenomen. 
 
Onze ketenpartners hebben ons de volgende cijfers gegeven: 
 • Cliëntenzorg 7,7 
"Men is empathisch doch daadkrachtig. " 
"Betrouwbaar, doortastend, goede communicatie" 
 • Samenwerking 7,9 
"Korte lijntjes, goed contact, goeie communicatie, duidelijke afspraken" 
"Erg prettige samenwerking. Snel kunnen schakelen en korte lijnen." 
 • Bereikbaarheid 7,7 
"Ik kom altijd makkelijk met de hulpverlener in contact" 
"Krijg snel reactie en ik word altijd teruggebeld. Afspraken worden nagekomen. " 
 • Professionaliteit 7,8 
"Over het algemeen met de medewerkers zeer tevreden: vakkundig en ervaren" 
"Mijn ervaring is dat de problematiek serieus wordt genomen en daarnaar wordt gehandeld. Monitoren en regelmatige terugkoppeling is prettig." 
 • Communicatie 7,8 
"Communicatie verloopt goed en is open." 
"De korte lijntjes zijn helder. Helaas mogen we niet (zomaar) met elkaar delen. Maar wat we kunnen bespreken gaat altijd goed." 
 
Als aan de ketenpartners gevraagd wordt op een schaal van 1 tot 10 hoe waarschijnlijk het is dat ze AIIDB aan iemand anders zouden aanraden dan is de gemiddelde score een 7,97

Aanvullende diensten

Wij bieden als Altijd Iemand In De Buurt geen aanvullende diensten aan. Heeft u aanvullende diensten nodig dan helpen we u waar mogelijk om dat te regelen!

Wachttijden

Altijd Iemand In De Buurt heeft het principe dat er bij ons geen wachtlijsten zijn voor de ambulante zorg!

Onze cliënten hebben vaak op (zeer) korte termijn iemand in de buurt nodig en daar staan wij voor! Wij stemmen met de cliënt af wat nodig is en op welke termijn en doen er alles aan om zo snel mogelijk in contact te komen. 

Voor ons begeleid wonen trajecten zijn er uiteraard wel wachtlijsten maar die fluctueren enorm. Heb je interesse in een begeleid wonen? Laat het ons weten!

Eigen bijdrage

Als u begeleiding krijgt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dan betaalt u maandelijks een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand. Mocht u moeite hebben om deze eigen bijdrage te betalen, dan kunnen wij met u kijken of de betreffende gemeente een minimabeleid hanteert waardoor u mogelijk niet hoeft te betalen.

Ook kan soms de eigen bijdrage (deels) vergoed worden door de zorgverzekeraar of kan er een betalingsregeling getroffen worden met het CAK. Wij kijken zo nodig graag met u mee naar de mogelijkheden. 

Duurzaamheid

Bij Altijd Iemand In De Buurt vinden wij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen belangrijk. Ook als (relatief) kleine aanbieder maken we bewust keuzes en proberen we waar het kan voor duurzame oplossingen te kiezen. We hebben ons recent aangesloten bij klimaatplein.com. Dit platform informeert, inspireert en activeert bedrijven en instellingen om de CO2-voetafdruk te verkleinen.
 
Zo brengen we duurzaamheid nu al in de praktijk:
 • AIIDB werkt papierloos. In principe gaat ALLES papierloos. Er zijn soms uitzonderingen, bijvoorbeeld als een cliënt niet in staat is om elektronisch te communiceren of om een zorgplan te ondertekenen.
 • Bij de inkoop van apparatuur (ICT, telefonie etc.) letten we erop of het de producent van de apparatuur ook op een duurzame manier produceert. 
 • Onze locaties zijn bij voorkeur energie neutraal of tenminste zeer duurzaam en stimuleren onze cliënten tot energiezuinig gebruik. Op één van de kantoren ligt het dak nu alvol met zonnepanelen zodat we zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energie. 
 • Uitgangspunt is dat medewerkers zo dicht mogelijk bij hun werk wonen om reizen te minimaliseren. We reizen zoveel mogelijk reizen met de (elektrische) fiets of het openbaar vervoer. En wanneer er gebruik wordt gemaakt van de auto, dan stimuleren we elektrisch rijden. We stimuleren onze cliënten ook om duurzaam te reizen en bewegen.
 • Voor wat betreft eten en drinken gebruiken we zelf geen plastic materialen, gooien we zo weinig mogelijk weg en geven we een gezond en duurzaam voedingsadvies aan onze cliënten.
UP