Wonen met begeleiding

Ambulante begeleiding

Intensieve bemoeizorg

Eigen kracht als startpunt

Wij zijn er voor iedereen die begeleiding, hulp of een steuntje in de rug nodig heeft. Wij focussen op het systeem in plaats van het probleem en hebben een multidisciplinaire aanpak met zelfstandigheid en eigen regie als basis. We spreken cliënten aan op hun eigen kracht en onze begeleiding is daarom altijd op maat.
 
Wij helpen mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische achtergrond maar ook (langdurig) zieken en ouderen die behoefte hebben aan een luisterend oor.  Wij zijn er voor familie en naasten en bekijken samen hoe cliënten hun veerkracht kunnen inzetten om te doen wat voor hem/haar écht belangrijk is.
 
We zijn momenteel actief in het midden van het land en voelen ons in deze regio dan ook erg verbonden.